مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده‌سازی:کدهای_آماده

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده‌سازی:کدهای_آماده [2017/09/22 11:54]
Hamid Zarrabi-Zadeh
آماده‌سازی:کدهای_آماده [2018/11/14 23:27] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 5: خط 5:
 در زیر نمونه‌ای از مجموعه کدهای آماده را می‌بینید. در زیر نمونه‌ای از مجموعه کدهای آماده را می‌بینید.
  
-  * {{:​آماده‌سازی:​mit-notebook.pdf|دفترچه‌ی کد}}: دانشگاه ام‌آی‌تی (سی++ / جاوا) +  * {{:​آماده‌سازی:​mit-notebook.pdf|دفترچه‌ی کد}}: دانشگاه ام‌آی‌تی (سی / جاوا) 
-  * [[http://​stanford.edu/​~liszt90/​acm/​notebook.html|دفترچه‌ی کد]]: دانشگاه استنفورد (سی++ / جاوا)+  * [[http://​stanford.edu/​~liszt90/​acm/​notebook.html|دفترچه‌ی کد]]: دانشگاه استنفورد (سی / جاوا)
  
 **توضیح**:​ از تیم‌های موفق مسابقات سال‌های گذشته دعوت می‌شود مجموعه کدهای آماده‌ی خود را در این صفحه منتشر نمایند. **توضیح**:​ از تیم‌های موفق مسابقات سال‌های گذشته دعوت می‌شود مجموعه کدهای آماده‌ی خود را در این صفحه منتشر نمایند.
آماده‌سازی/کدهای_آماده.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:27 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh