مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده‌سازی:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده‌سازی:فهرست [2018/11/14 23:13]
Hamid Zarrabi-Zadeh ↷ Links adapted because of a move operation
آماده‌سازی:فهرست [2018/11/14 23:13] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 1: خط 1:
 ====== آماده‌سازی برای مسابقه ====== ====== آماده‌سازی برای مسابقه ======
  
-  * [[آماده‌سازی:​برنامه‌ی_نمونه_قدیمی]]+  * [[آماده‌سازی:​برنامه‌ی نمونه]]
   * [[آماده‌سازی:​کدهای آماده]]   * [[آماده‌سازی:​کدهای آماده]]
   * [[آماده‌سازی:​استراتژی مسابقه دادن]]   * [[آماده‌سازی:​استراتژی مسابقه دادن]]
  
آماده‌سازی/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:13 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh