مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه_قدیمی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه_قدیمی [2018/11/02 23:39]
Hamid Zarrabi-Zadeh [تست برنامه]
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه_قدیمی [2018/11/14 23:13] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh ↷ Page name changed from آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه to آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه_قدیمی
آماده‌سازی/برنامه‌ی_نمونه_قدیمی.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:13 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh