مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه [2018/11/29 14:00]
Hamid Zarrabi-Zadeh [صورت سؤال]
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه [2018/11/29 17:16] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
خط 76: خط 76:
         int n = cin.nextInt();​         int n = cin.nextInt();​
         int area = n * n;         int area = n * n;
-        System.out.prif(area);+        System.out.println(area);
     }     }
 } }
آماده‌سازی/برنامه‌ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/29 17:16 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh